HBS tekent overeenkomst met Frans Guyana

De Gemeenten van het Westelijk deel van Frans Guyana (CCOG), vertegenwoordigd door de burgemeester Dhr. Léon BERTRAND en de directeur van de NV HAVENBEHEER SURINAME, Dhr. Andreas TALEA hebben op Vrijdag 29 november 2013 een samenwerkingsovereenkomst getekend. De overeenkomst behelst het project « Inrichtingswerkzaamheden ter bevordering van de oversteek over de Marowijnerivier ». In de overeenkomst is…